Grand Prize Winner
Mr. Kaarthick R- Chennai
Contest Runners up 
Mr. Gunraj Singh Mehta- Mumbai
Mr. Ankit Gupta- Jaipur
Mr. Udit Singh- Ranchi
Mr. Sreekumar P Raj- Pala
Mr. Ranjithkumar Chandrasekaran- Nagpur
Mr. Bhavesh Patel-Mumbai
Mr. Pritesh Dhere- Mumbai
Mr. Subhra Das- Kolkata
Ms. Saumya Ganguli- Kolkata
Ms. Rajani Nayak-Mumbai